देणगी

आपण दिलेल्या देणगी साठी आम्ही आपले ऋणी आहोत. मराठी वाङ्‌मय परिषद हि संस्था आयकर कायद्याचा कलम 80G नुसार नोंदणीकृत असल्याने आपण दिलेली देणगी आयकर सवलतीस पात्र आहे.


रक्कम जमा करण्याचे पर्याय :डिमांड ड्राफ्ट “91st Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan”, या नावाने काढावेत. आणि ‘मराठी वाङ्‌मय परिषद, बडोदे, लक्ष्मी सदन, पारकर वाडा , बडोदे , गुजरात. ३९०००१’ या पत्त्यावर पाठवावे.

Online Payment Details:


Name : 91st Akhil Bhartiya Marathi Sahitya Sammelan
Bank : Bank Of Baroda
Branch : Dandia Bazar
Current A/c : 05780200000496
IFSC Code : BARB0DANDIA (Fifth Character is Zero)